JAN SOVA

Znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady
se zvláštní specializací oceňování motorových vozidel

 

 

ÚVODEM

Dobrý den, vítejte na stránce soudního znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady
se zvláštní specializací oceňování motorových vozidel
, kterým jsem byl jmenován rozhodnutím Městského soudu v Praze (možnost ověření na www.justice.cz). Jsem absolventem Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi - obor provoz automobilové dopravy a dvouletého kurzu Ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel na VOŠ a SPŠ v Rychnově nad Kněžnou.
Přes deset let jsem pracoval ve firmě Auto Jarov, s.r.o., kde jsem se zabýval výkupem a prodejem použitých vozidel.  

Znalecké posudky zpracovávám v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a podle metodiky Znaleckého standardu č. I z roku 2022, vydaného Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

 

CO NABÍZÍM

Zpracování znaleckých posudků včetně barevné fotodokumentace pro:

- státní orgány (soudy, orgány Policie České Republiky)

- fyzické a právnické osoby (vypořádání dědictví, změna vlastnictví, majetkové spory, rozvodové řízení, stanovení majetkové újmy - výše škody, zpětný leasing, vklad majetku do firmy, vyjmutí majetku z firmy, vypořádání podílů při likvidaci firmy, transformace společnosti, úvěry, zástavy)

 

POTŘEBNÉ PODKLADY

Pro zpracování znaleckého posudku je třeba připravit:

- vozidlo připravené k prohlídce

- technický průkaz, případně jeho kopii

Případně dále:

- původní technický průkaz individuelně dovezeného vozidla, případně jeho kopii

- servisní knížku (je-li řádně vedena)

- kupní smlouvu (bylo-li vozidlo zakoupené jako nové - 1. majitel)

- údaje o provedených generálních opravách vozidla nebo hlavních skupin, případně jejich výměně (včetně data provedení)

- údaje o případných haváriích a provedených opravách

- údaj o počtu ujetých km, pokud neodpovídá stavu počítadla km ve vozidle

 

TERMÍNY A CENY

Termíny

Znalecký posudek vyhotovuji v dohodnutém termínu, obvykle do 1 týdne od provedení prohlídky vozidla a předložení potřebných podkladů.

V případě potřeby zpracuji znalecký posudek se všemi náležitostmi do 24 hodin (expresní příplatek).

Ceny

- dědické řízení                 1500,- Kč

- ostatní posudky              2000,- Kč   (M1, M2, N1, O1, O2, L)

                                            2500,- Kč   (N2, N3, O3, O4)

                                            3000,- Kč   (M3)

- majetková újma             3000,- Kč   (M1, M2, N1, O1, O2, L)

                                            3500,- Kč   (N2, N3, O3, O4)

                                            4000,- Kč   (M3)

- expresní příplatek             500,- Kč

- soudy a Policie ČR         dle platných právních předpisů

 

Kategorie vozidel

M motorová vozidla pro přepravu osob     M1-max. 8 osob     M2-nad 8 osob, max. 5t c.h.     M3-nad 8 osob, nad 5t c.h.

N motorová vozidla pro přepravu nákladů       N1-max. 3,5t c.h.          N2-od 3,5t do 12t c.h.     N3-nad 12t c.h.

O přípojná vozidla                                         O1,2-max. 3,5t c.h.       O3-od 3,5t do 10t c.h.     O4-nad 10t c.h.

L mopedy, motocykly, motorové tříkolky, motokola

 

Při větším množství oceňovaných vozidel poskytuji množstevní slevy dle dohody.

Dopravné po Praze neúčtuji, mimo Prahu dle dohody.

Nejsem plátcem DPH.

 

KONTAKT

Jan Sova

Praha 14, Manželů Dostálových 1215

mobil: 728 211 144   (v případě nedostupnosti napište SMS, kontaktuji Vás do 24 h)

e-mail: sova.znalec@email.cz

www.sova-znalec.cz

 

 

 

Na www stránce se pracuje, toto je prozatímní verze. Děkuji za pochopení.